Skip to content

30% Ruling

Als u ooit serieus heeft overwogen om als vreemdeling naar Nederland te verhuizen, heeft u waarschijnlijk wel eens gehoord van de 30%-regeling voor internationale mensen in Nederland. Nederland is een zeer aantrekkelijk land voor expats om te wonen en te werken, maar de 30%-regeling is misschien wel het meest aanlokkelijk.

 

De 30%-regeling is een uniek belastingvoordeel waarmee buitenlandse werknemers die aan bepaalde criteria voldoen een belastingvrije vergoeding krijgen. Of u nu van plan bent om naar Nederland te verhuizen of hier al woont en denkt dat u recht heeft op deze regeling, dit artikel zal proberen u te helpen een beter inzicht te krijgen in de 30%-regeling.

 

Wat is de 30% ruling?

Deze 30%-toeslag geldt voor expats die door een Nederlandse werkgever worden geworven of vanuit een buitenlandse organisatie naar het Nederlandse bijkantoor worden overgeplaatst.

De 30%-regeling geeft de werknemer een belastingvrije kostenvergoeding van 30% van zijn brutosalaris over de eerste vijf jaar dat hij in Nederland werkt. Ook voor kosten gemaakt buiten Nederland tijdens de transitieperiode is het mogelijk om een aanvullende vergoeding (ook tot 30%) aan te vragen.

Individuen kunnen de voortzetting van de uitspraak aanvragen als ze ervoor kiezen om van werkgever te veranderen. In dat geval moet aan de voorwaarden met betrekking tot specifieke vaardigheden worden voldaan en ligt de ingangsdatum van het nieuwe dienstverband binnen drie maanden na de eerdere beëindiging van het dienstverband.

 

Voorwaarden voor de 30% ruling 

Er zijn bepaalde procedures en wetgeving die een zorgvuldige afweging vereisen bij het aanvragen van de 30%-regeling. Om een overzicht te geven: dit zijn enkele vereisten waaraan moet worden voldaan:

De persoon is werknemer van een bedrijf in Nederland

Werkgever en werknemer moeten schriftelijk overeenkomen dat de 30%-regeling van toepassing is.

De werknemer moet vanuit het buitenland worden overgeplaatst of geworven bij een Nederlandse werkgever. Het kan zijn dat zij nog niet in Nederland wonen.

Binnen 2 jaar voorafgaand aan de eerste werkdag in Nederland heeft de werknemer ruim 16 maanden buiten Nederland gewoond, op ruim 150 km van de Nederlandse grens.

De werknemer moet voldoen aan de minimumlooncriteria.

 

  • Voordelen van de 30% ruling 

Gedeeltelijk niet-ingezeten belastingplichtige: Een expatriate kwalificeert normaliter als Nederlands fiscaal inwoner en is onderworpen aan Nederlandse belasting over zijn wereldinkomen. Onder het regime van de 30%-regeling kan de persoon ervoor kiezen om als fictieve buitenlandse belastingplichtige te worden belast. Hierdoor is de particulier alleen belastbaar over Nederlandse broninkomsten uit aanmerkelijk belang (Box II) en inkomsten uit sparen en beleggen (Box III).

Lagere belastingen en sociale premies: Slechts 70% van het arbeidsinkomen van de werknemer is belastbaar, aangezien 30% als belastingvrij vermogen wordt beschouwd. Bovendien kunnen werknemers afkomstig uit EU-lidstaten of -landen kiezen voor vrijstelling van de Nederlandse sociale verzekeringen en verzekerd blijven in hun thuisland.

Omruilen buitenlands rijbewijs: Dit is een voordeel voor expats uit niet-EU-landen (EER en Zwitserland inbegrepen), die hun buitenlandse rijbewijs slechts 6 maanden na hun datum van inschrijving in Nederland kunnen gebruiken. Na een periode van 6 maanden moeten zij een Nederlands rijbewijs verkrijgen. Werknemers die onder de 30%-regeling vallen, kunnen hun buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs zonder een rijexamen af te leggen.

Belastingvrije vergoeding internationale schoolgelden: Het collegegeld voor kinderen van expats, die naar een internationale basisschool of middelbare school gaan, kan door de werkgever belastingvrij worden vergoed.

Vergoeding van kosten gemaakt in het buitenland: Kosten die buiten Nederland zijn gemaakt als gevolg van het transitieproces van de internationale werknemer kunnen worden vergoed. Een paar voorbeelden van deze kosten zijn:

Verhuiskosten aan het begin en einde van de opdrachtperiode

De kosten van levensonderhoud omvatten onder andere maaltijden, gas, water en elektriciteit.

Kosten voor medisch onderzoek en vaccinaties voor het verblijf in Nederland.

Aanvraag officiële persoonlijke documenten, zoals verblijfsvergunningen, visa en rijbewijzen.

Extra kosten voor belastingadvies.

Kosten voor beroepsonderwijs in verband met dienstverband (zoals Nederlandse taallessen)

 

  • Voordelen van de 30% ruling 

Trek geschoolde buitenlandse werknemers aan: Deze aantrekkelijke financiële regeling stimuleert professionals uit het buitenland met specifieke vaardigheden om naar Nederland te verhuizen.

Verlaging van de salariskosten: De werkgever kan in overleg met de werknemer een lager bruto salaris faciliteren met 30% (waarbij aan de salariscriteria moet worden voldaan).

Verzekeringspremies: Indien de werknemer in Nederland verzekerd is voor een werknemersverzekering, hoeft de werkgever geen premies werknemersverzekeringen in te houden op het bedrag van de 30% heffingsvrij vermogen.