Skip to content

Vakantiegeld

De nationale ‘vakantiebijslag’ is een extra geldbedrag dat de meeste werknemers in Nederland in mei of juni ontvangen. Op grond van de Nederlandse Arbeidswet hebben werknemers in Nederland recht op een vakantiebijslag, in het Nederlands ‘Vakantiegeld’.

 

De Nederlandse vakantiebijslag is vaak een leuk, onverwacht extraatje voor expats die nieuw in Nederland zijn. Maar voor degenen die al jaren in Nederland wonen en werken, is de extra vakantietoeslag van 8% een essentiële verwachting.

 

Mocht je nog niet bekend zijn met het concept, dan leggen we in deze blog alles uit wat je moet weten over de Nederlandse vakantiebijslag.

 

 

De geschiedenis van vakantiegeld

In Nederland werken we om te leven in plaats van leven om te werken. Niets illustreert dit beter dan het bestaan van ‘vakantiegeld’.

De vakantiebijslag werd in de jaren twintig in Nederland ingevoerd om werknemers te stimuleren vakanties op te nemen. Vroeger fungeerde het als een vorm van betaald verlof. Vroeger waren vakantiereizen extravagant, dus in de jaren zestig werd het een extra betaling bovenop het salaris.

Het idee om deze incentive in mei uit te betalen is om werknemers aan te moedigen een reis te plannen tijdens de zomer, waardoor de balans tussen werk en privé wordt ondersteund. Het idee is dat werknemers die een gezonde balans tussen werk en privé behouden, gelukkiger en gezonder zijn en minder snel hun werk zullen missen.

Hoewel vakantiegeld wordt toegekend als extra reden om van verlof te genieten, is het aan uw medewerkers om te beslissen hoe zij de tijd besteden.

 

Wat is de “Vakantiegeld” 

Zie het vakantiegeld als het Nederlandse antwoord op ‘zakgeld’ voor volwassenen. Als kind kreeg je van je ouders een vergoeding voor leuke dingen die je anders niet zou kunnen betalen. In Nederland krijgen de meeste werknemers dat ‘zakgeld’ betaald door hun werkgevers in plaats van door hun ouders.

Als vuistregel geldt dat de vakantiebijslag 8% van het bruto jaarsalaris van een werknemer bedraagt. Dus als een werknemer ongeveer € 50.000,- bruto per jaar verdient, kunt u een schatting van € 4000,- bruto (vóór belastingen) per volledig gewerkt jaar verwachten.

Update: Vanaf januari 2020 moeten werkgevers een iets hogere vakantiebijslag betalen voor werknemers die tijdelijk in dienst zijn.

 

Vakantie in Nederland bijhouden

Voltijdwerknemers hebben volgens de Nederlandse wet recht op minimaal 20 dagen betaald verlof per jaar. Dit vakantiegeld dient als uw “budget” om al die betaalde dagen te dekken. De gemiddelde vakantiedag in Nederland bij bedrijven ligt rond de 25 dagen.

In uw boekhouding is het belangrijk om het verschil tussen deze verschillende soorten betaald verlof bij te houden. De verschillende soorten betaald verlof (verlof wegens ziekte, wettelijk minimum, aangeboden bedrijf, enz.) kunnen het erg ingewikkeld maken om te weten hoeveel vakantiedagen uw werknemers in de loop van de tijd hebben gegenereerd.

Het “wettelijke minimum” van betaalde dagen vervalt doorgaans 1 jaar en 6 maanden nadat het vakantiegeld is betaald. Eventuele extra dagen die uw bedrijf buiten deze twintig dagen volgens de wet wil respecteren, kunnen doorgaans tot vijf jaar in de toekomst worden geclaimd.

Vakantiedagen zijn in Nederland niet inwisselbaar voor geldelijke compensatie. Daarom is het vooral belangrijk voor werkgevers om zorgvuldig bij te houden hoe de vakantiedagen worden gebruikt, en om prioriteit te geven aan de eerste twintig “wettelijke minimum” vakantiedagen in uw boekhouding.

 

Wanneer wordt de vakantiebijslag uitbetaald?

Normaal gesproken wordt het vakantiegeld één keer per jaar in één keer uitbetaald in de maand mei. Omdat het idee achter de toelage was om werknemers geld te geven om hun vakantie te financieren, begon deze traditie. Tegenwoordig kunnen werknemers en werkgevers afspreken om in plaats daarvan elke maand vakantiegeld uit te laten betalen, wat resulteert in een hoger netto salaris per maand.

Indien de arbeidsovereenkomst vóór mei wordt opgezegd, wordt de opgebouwde vakantiebijslag alsnog verrekend in de laatste salarisbetaling.

 

Heeft iedereen recht op de vakantiebijslag?

Werkgevers zijn verplicht de vakantiebijslag aan hun werknemers toe te kennen, maar alleen werknemers die hun vakantie goed gebruiken, hebben er recht op. Er zijn ook bijzondere situaties waarin een werknemer mogelijk geen recht heeft op deze toeslag. Bijvoorbeeld:

Freelancer ZZP’ers (zelfstandige zonder personeel) zijn zzp’ers of ondernemers die zich niet verbinden aan een langetermijnwerkgever. Hun werk- en vakantieregelingen zijn daarom op hun eigen voorwaarden vastgelegd, waarbij de vakantiebijslag uiteraard niet van toepassing is.

In Nederland bestaat er geen verplichting voor bedrijven om stageplaatsen te betalen. Het is echter gebruikelijk dat Nederlandse werkgevers een vorm van compensatie aanbieden variërend van 100 tot 500 euro per maand of meer. Als je stage loopt, wordt er geen vakantietoeslag verwacht.

Werknemers moeten hun vakantie opnemen binnen 6 maanden na het jaar waarin zij hun vakantietoeslag hebben ontvangen. Anders vervalt de uitkering.

Als het inkomen van de werknemer driemaal het Nederlandse minimumloon bedraagt, kan het vakantiegeld worden verlaagd of afgeschaft. Het hangt sterk af van de afspraak tussen werknemer en werkgever in de arbeidsovereenkomst.