Skip to content

Internationaal Talent

Nederland is een van die eigenzinnige, kleine landen die mensen niet verwachten. Ondanks zijn geografische en bevolkingsomvang is Nederland een van de grootste economieën ter wereld. De Nederlanders hebben hun plaats op het wereldtoneel bereikt dankzij hun diepe geschiedenis in de handel en omdat ze een van de oudste open economieën ter wereld hebben. De afgelopen jaren is Nederland erin geslaagd concurrerend te blijven door zich te concentreren op het aantrekken en ontwikkelen van toptalent om een kenniseconomie in stand te houden.

 

Dankzij de financiële steun die beschikbaar is voor Nederlandse studenten en de toegang tot enkele van de beste universiteiten in Europa, is Nederland goed uitgerust om lokaal hooggekwalificeerd talent te ontwikkelen. Internationaal toptalent is in Nederland nog steeds zeer gewild en het Nederlandse landschap voor internationale werknemers is om verschillende redenen zeer aantrekkelijk.

 

Dit zijn de vijf manieren waarop Nederland toptalent uit het buitenland aantrekt.

 

 

Hoogwaardig onderwijs in het Engels

Nederland is de thuisbasis van enkele van de meest prestigieuze universiteiten van Europa en trekt jaarlijks meer dan 100.000 internationale studenten aan (en dit aantal groeit nog steeds). Door heel Nederland zijn er ruim 2100 programma’s in het Engels waar internationaal talent zich kan inschrijven.

Studenten die in Nederland zijn afgestudeerd, blijven na hun afstuderen doorgaans minimaal vijf jaar in het land wonen en werken. Dankzij deze groeiende trend is Nederland in staat talent aan te trekken nog voordat de meeste van hen überhaupt de arbeidsmarkt hebben betreden.

Pas afgestudeerden die een diploma hebben behaald aan een Nederlandse universiteit of een masterdiploma hebben behaald aan een top 200 internationale universiteit, komen ook in aanmerking om maximaal een jaar in Nederland te werken met het zoekjaarvisum. Degenen met dit type visum vallen onder het verlaagde salariscriterium, wat betekent dat ze later gemakkelijk kunnen overstappen op het kennismigrantenvisum omdat de vereisten iets soepeler zijn.

 

Aantrekkelijke visumregeling

Net als in de rest van Europa en de wereld biedt Nederland bedrijven de mogelijkheid om namens hun werknemers visa aan te vragen, zodat zij in het land kunnen wonen en werken. Deze procedures zijn relatief eenvoudig en brengen vaak korte doorlooptijden met zich mee.

Relatief gezien is de visumregeling voor hoogopgeleide werknemers in Nederland aantrekkelijker dan in andere EU-landen – zoals Duitsland of Zwitserland. Over het algemeen mogen werknemers hun echtgeno(o)t(e)/partner en minderjarige kinderen (er zijn gevallen waarin ook andere familieleden worden meegenomen) onder hun kennismigrantenvisum meenemen om in Nederland te komen wonen. Deze gezinsleden mogen echter wel als nabestaanden bij de werknemer binnenkomen en verblijven. Daarom mogen hun partners (die zelf vaak ook hoogopgeleid zijn) vrij in Nederland werken.

Op dezelfde manier biedt Nederland een “Oriëntatiejaar” visumregeling voor internationale afgestudeerden van Nederlandse Universiteiten (geldt ook voor studenten die afstuderen aan een Engelstalige opleiding) om deze hoogopgeleide mensen te behouden.

 

Hoog netto inkomen -30% ruling

 Een van de belangrijkste redenen die expats aanhalen om in Nederland te gaan werken is het voordeel van de 30%-regeling. Dankzij de 30%-regeling kunnen werknemers vijf jaar lang 30% van hun brutoloon belastingvrij verdienen. Dit belastingvoordeel geldt voor EU/EER- en niet-EU/EER-werknemers met specifieke expertise en die vanuit het buitenland zijn geworven. Geschoolde buitenlandse werknemers noemen dit aantrekkelijke financiële systeem vaak als een van de redenen om voor Nederland te kiezen om in te werken, in tegenstelling tot andere Europese landen.

 

Start- en scale-up hub

Nederland staat op de derde plaats in de EU op de Global Innovation Index van 2019 en is zonder twijfel een aantrekkelijk centrum van innovatie en ondernemerschap. Internationaal talent dat naar Nederland komt, heeft het potentieel om hier te gedijen dankzij de open bedrijfscultuur, de meertalige beroepsbevolking, de digitale infrastructuur en R&D-faciliteiten.

Net als de hoogopgeleide migrantenvisumregeling trekt Nederland innovatieve en getalenteerde geesten aan via zijn startjaarvisum voor niet-EU/EER-professionals. Hierdoor kunnen buitenlandse ondernemers passieprojecten nastreven en profiteren van het Nederlandse startup-ecosysteem.

 

Leven van hoge kwaliteit

Internationaal talent dat op zoek is naar een beter (of vergelijkbaar) leven in Nederland is een van de belangrijkste redenen waarom hoogopgeleid talent ervoor kiest om hier te werken. De uitzonderlijke kwaliteit van leven en de eigenzinnige Nederlandse cultuur creëren een gunstig klimaat voor internationaal talent dat op zoek is naar stabiliteit en/of avontuur.

  Het land staat op het gebied van de balans tussen werk en privéleven het hoogst op de Better Life Index van de OESO, die het welzijn van de 35 OESO-bevolkingen meet. Daarnaast scoren ze bovengemiddeld op de kwaliteit van hun baan, huisvesting, onderwijs, milieu, sociale connecties, persoonlijke veiligheid en maatschappelijke betrokkenheid.