Skip to content

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING LIMBURG SOCIAL SERVICES

Laatst gewijzigd op: 01 – 12 – 2023

Limburg Social Services, vindt het van het grootste belang dat uw privacy wordt gerespecteerd.

Wij gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. In deze privacyverklaring willen wij u informeren over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan wanneer u een website van ons, klant, kandidaat bezoekt en/of medewerker bent van Limburg Social Services.

Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina. document geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking valt onder het inzien, wijzigen en verwijderen van de gegevens. Alleen gegevens die herleidbaar zijn en die toebehoren aan een natuurlijk persoon, worden persoonsgegevens genoemd. Dit betekent dat een bedrijfsnaam hier in principe niet onder valt. De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn of de gegeven toestemming. Wij doen ons best om zo min mogelijk gegevens van u te verzamelen. Wij verzamelen niet langer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. Welke gegevens worden verzameld en waarom? Bezoekers van de website Limburg Social Services verzamelt gegevens die nodig zijn om de website zo goed mogelijk weer te geven en eventueel te verbeteren. De website detecteert bijvoorbeeld zelf of u onze website bezoekt met b.v. een laptop, iPad of smartphone. De website wordt dan zo optimaal mogelijk weergegeven. Ook wanneer u contact met ons opneemt, ontvangen wij bepaalde gegevens van u die wij opslaan in ons CRM-systeem zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw vraag/opmerking. Wij verzamelen ook algemene informatie van bezoekers van onze website. Met deze gegevens kunnen wij analyseren op welke punten de website aangepast kan worden voor een nog betere gebruikerservaring. Dit gebeurt door middel van een cookie van Google Analytics. De gegenereerde gegevens worden geanonimiseerd en zijn dus niet tot een persoon te herleiden. Hiermee kunnen wij de website op een privacyvriendelijke manier analyseren en verbeteren. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voorbeelden van het gebruik van de gegevens die wij via deze cookie verkrijgen zijn het kunnen bekijken hoeveel bezoekers de website genereert, welke webpagina’s (veel) worden bezocht en waar de bezoeker wereldwijd vandaan komt.

Klanten van Limburg Social Services gebruiken MailChimp als nieuwsbriefmodule. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw naam en e-mailadres. Ook kunnen wij zien of u de nieuwsbrief heeft geopend en op welke links u heeft geklikt. Deze informatie wordt uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt. Mailchimp kan ook gegevens verzamelen voor eigen doeleinden. Zie voor meer informatie daarover hun privacyverklaring: https://www.mailchimp/privacypolicy. Wanneer u klant bent, slaan wij uw gegevens op in onze systemen. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, het onderhouden van de relatie en onze wettelijke verplichtingen. Voor grote projecten werken wij met een projectmanagementsysteem waarin uw naam en e-mailadres worden bijgehouden. Kandidaten/medewerkers van Limburg Social Services verwerken uw persoonsgegevens als u bij ons staat ingeschreven als kandidaat of als u voor ons werkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van: de doelgroep: – NAW-gegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Functie – Geboortedatum – Geslacht – Kopie identiteitsbewijs – Verblijfsvergunning of werkvergunning ( indien van toepassing) – Bankrekeningnummer – Overige door of namens u verstrekte persoonsgegevens Wij verwerken deze gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent, inclusief de precontractuele fase, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Ook kan het zijn dat u toestemming heeft gegeven, of dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Limburg Social Services of een derde partij. Gebruik van gegevens Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en zoals hierboven weergegeven. Wij geven de door ons verzamelde gegevens op geen enkele wijze door aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij ons opvragen) of nadat wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Limburg Social Services blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Om te voorkomen dat uw gegevens door onbevoegden worden onderschept, hebben wij op al onze online platforms encryptie ingeschakeld. Door middel van encryptie wordt het dataverkeer afgeschermd, zodat buitenstaanders geen toegang hebben tot deze gegevens. Uiteraard zijn wij continu bezig met het up-to-date houden van onze beveiligingstechnieken en zorgen wij, voor zover mogelijk, voor een continu adequaat beveiligingsniveau. De website wordt gehost op een externe server. De beheerder